Dragon Scale Sneakers – pingchic
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers
Dragon Scale Sneakers

Dragon Scale Sneakers


EU Size Foot  Length
cm inch
EU 39 24.5 9.65 
EU 40 25 9.84 
EU 41 25.5 10.04 
EU 42 26 10.24 
EU 43 26.5 10.43 
EU 44 27 10.63 

Insole Material: Fabric
Outsole Material: TPU
Lining Material: Cotton Fabric